Familjeföretag
med över 20 års
erfarenhet

Välkommen till Västregårds Maskin och Entreprenad

Vi utför gräv-, schakt- , anläggningsarbeten och krossåtervinning med våra mobila krossanläggningar runt om i Sverige. Vi utför även arbete med infrastruktur och järnväg. 

Låt oss levererar över dina förväntningar

Hållbarhet

Hos Västregårds Maskin & Entreprenad arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till till en bättre och mer hållbar framtid.

VI GÖR
DIN IDÈ
TILL VERKLIGHET