Vi utför gräv-, schakt- , anläggningsarbeten och krossåtervinning med våra mobila krossanläggningar runt om i Sverige.

Välkommen till Västregårds Maskin och Entreprenad AB! Vi utför gräv-, schakt- , anläggningsarbeten och krossåtervinning med våra mobila krossanläggningar runt om i Sverige. Vi utför även arbete med infrastruktur och järnväg. Lastning och lossning av betongslipers i samband med Trafikverkets spårbyten samt omhändertagande och destruktion av begagnade betongslipers. Destruktionen utförs med hjälp av krossverk.

Västregårds Maskin & Entreprenad drivs av Lars, Jan-Olof och Maria Johannesson tillsammans med ett antal behöriga maskinförare och anläggningsarbetare.
Västregårds Maskin och Entreprenad Ab startade i spåren efter stormen Gudrun 2005 med skogsavverkning, gallring och markberedning som uppdrag. Allteftersom skogsjobben blev klara ökade efterfrågan på grävmaskiner till att gräva ned elkablar och då investerade vi i grävmaskiner och på den vägen är det. Idag sysslar vi mest med krossåtervinning, maskin och anläggningsarbeten.

0
Verksamhetsår
0
Anställda