Järnväg

Transport av slipers, betong och träslipers

Försäljning av järnvägsmaterial

Destruktion av beg slipers

Av & på bättring lyft av på järnvägsvagnar

Mer info eller beställning

Lars Johannesson, mobil 076-1060533

Hitta hit

Kojtet 3, 342 52 Vislanda

VI GÖR
DIN IDÈ
TILL VERKLIGHET